Deze Website benut Cookies. Wanneer u op "accepteren" klikt, stemt u de inzet van Cookies volgens onze gegevensbeschermingsverklaring toe.

Bezoekregels

 

De dierentuin is een faciliteit voor mens en dier. Om ervoor te zorgen dat beide even verdedigbaar zijn en worden beschermd tegen schade, is naleving van de volgende regels essentieel.

Instructies

De instructies van het personeel van de dierentuin moeten altijd worden opgevolgd. Overtredingen van de dierentuinorde kunnen worden gestraft met een verwijzing van de dierentuin.

Breng alsjeblieft

niet mee!

Huisdieren (uitzondering: honden aan de korte lijn).

 

Voertuigen van alle soorten (uitzondering: wielen / driewielers voor kinderen onder de 3 jaar, rolstoelen en bolderwagen).

 

Muziekapparatuur, drones, ballonnen, ballen

Dieren en

planten

Het voeren van alle dieren is ten strengste verboden om hun gezondheid te behouden. Onze dieren krijgen voldoende voer van de juiste kwaliteit van onze houders.

 

De vlinders in de vlinderhuis mogen niet aangeraakt worden. Elk contact vernietigt hun vleugels.

 

Raak dieren niet aan en grijp ze niet in behuizingen (uitzondering: ezels en geiten mogen voorzichtig gestreeld worden). Zelfs het favoriete dier heeft tanden of een snavel.

 

Maak onze dieren niet bang! We vragen speciale voorzichtigheid en rust in het apenhuis, in de vlinderhuis, in de volière,

in het regenwoudhuis en in het PinguïnPool.

 

Scheur geen planten uit. Geef alsjeblieft geen planten aan de dieren, ze kunnen giftig zijn.

Honden

Honden zijn toegestaan in het park, ze moeten aan een korte lijn worden geleid. Ze moeten voor de dierenverblijven wachten. Er zijn dockingstations beschikbaar. Uitwerpselen moeten op de juiste manier worden verwijderd. De toegangsprijs is € 2,50.

Toezicht

Kinderen onder de leeftijd van 10 hebben alleen toegang tot de dierentuin in het gezelschap van een onder toezicht staande volwassene. Supervisors (ouders, grootouders, leraren, opvoeders, begeleiders) dragen de verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door de supervisor.

 

Voor studentengroepen / kleuterscholen moet de supervisie van de kinderen te allen tijde worden gewaarborgd. Laat de kinderen de dierentuin niet alleen verkennen. Alleen vanaf de 5e klas is een verkenning in kleine groepen toegestaan. Overtredingen en wangedrag van groepen leiden tot de verwijzing van de klas en kunnen leiden tot een dierentuinverbod!

Bezoekers weg

Blijf op de paden en klim niet over grenzen of klimgrenzen. Loopgraven (ook de sloot van onze kamelen) mogen niet betreden worden!

 

Onze vuilnisbakken zijn hier te gebruiken! Gooi uw afval weg in de daarvoor bestemde containers zodat het niet in de behuizingen valt en door de dieren wordt gegeten.

 

Het gooien van voorwerpen / vuilnis in de behuizingen of waterbassin is verboden.

Tickets en

seizoenskaarten

Een bezoek aan de dierentuin is alleen toegestaan met een geldig toegangsticket door de hoofdingang.

 

Jaarkaarten zijn niet overdraagbaar. De kassier kan op elk moment de identiteit van de kaarthouder controleren door middel van een document. In geval van inbreuk wordt de kaart ingetrokken zonder vervanging.

Fotograferen en film

Fotografie en filmen in de dierentuin is alleen toegestaan voor privédoeleinden. Publicatie op internet (privéwebsites, Instagramm, facebook, youtube, fotofora zoals View of FC, etc.) is alleen toegestaan met bronvermelding: Zoo Krefeld.

 

Commercieel gebruik is alleen toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de dierentuin en betaling van een vergoeding aan de dierentuin.

 

De dierentuin behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van inbreuk.

   
 

Dierentuin beheer; 27 december, 2017

ook interessant:

Meer dierenwelden

 • Tropische apenhuis

 • GorillaTuin

 • PinguïnPool

 • AfrikaSavanne

 • StokstaartjesLodge

 • Regenwoudhuis

 • Vlinderhuis

 • Roofdieren

 • Vogeltropenhuis

 • Zuid-Amerika

 • Ontdekkershuis

 • Huisdieren

 • Noordse dieren

 • Aziatische &
  Australische dieren